Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM SƠN QUANG TÂN

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hòa, Kiến An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 022.5354.4443  – E-mail: sonquangtan@gmail.com

Giấy phép kinh doanh: 0200807626 (do Sở KH & ĐT Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/04/2008)