Phụ gia chống thấm Ogino

Liên hệ : 0982325368

Phụ gia Chống thấm trộn xi măng OGINO HD11-A là một loại sơn hệ dầu có đặc tính chống thấm, kháng kiềm hóa, rêu mốc, chịu thời tiết tốt và chùi rửa được.


0982.325.368